Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 6, 2020

Sverige har nu över 100 bekräftade fall av coronaviruset och frågan om man ska stänga skolor och arbetsplatser dyker upp på olika håll. Men hur är Corona-läget i Sverige i praktiken, och hur orolig ska man vara? GP:s Linnea Rönnqvist och Filip Persson reder ut frågan.

Dessutom: Tre av dagens viktigaste nyheter.

Programledare: Andreas Granath